ทัวร์ยุโรป » ทัวร์เยอรมัน » EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024

EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024

EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024

รหัสทัวร์

18559

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

9D6N

ราคาเริ่มต้น

฿74,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 อาบูดาบี – เวียนนา(ออสเตรีย) – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โรงโอเปร่า – ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์
  • วันที่ 3 PARNDOLF OUTLET – บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – HEROES’ SQUARE – โบสถ์แมทเธียส – ล่องแม่น้ำดานูบ
  • วันที่ 4 เมืองบาติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์ – กรุงปราก
  • วันที่ 5 ปราสาทแห่งปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – ปราสาทครุมลอฟ
  • วันที่ 6 ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ท – มิวนิค
  • วันที่ 7 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์
  • วันที่ 8 สนามบินมิวนิค – อาบูดาบี
  • วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
25 ม.ค. – 02 ก.พ. 67 74,999
27 ม.ค. – 04 ก.พ. 67 74,999
09 – 17 กุมภาพันธ์ 67 74,999
27 ก.พ. – 06 มี.ค. 67 74,999
07 – 15 มีนาคม 67 74,999
26 มี.ค. – 03 เม.ย. 67 74,999
07 – 15 เมษายน 67 79,999
09 – 17 เมษายน 67 79,999
14 – 22 เมษายน 67 79,999
21 – 29 เมษายน 67 76,999

EAST EUROPE WINTER ROMANCE 9D6N BY EY 2024

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


7 พฤศจิกายน 2023