ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ซุปตาร์…ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5วัน 4คืน

ซุปตาร์…ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5วัน 4คืน

ซุปตาร์...ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์

18537

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿20,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงฮานอย
  • วันที่ 2 กรุงฮานอย – เมืองซาปา – นั่งรถสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – ยอดเขาฟานซิปัน – โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต – กรุงฮานอย – SEN BUFFET
  • วันที่ 4 กรุงฮานอย – เมืองฮาลอง – Ambassador Day Cruise – ฮาลองไนต์มาร์เก็ต
  • วันที่ 5 เมืองฮาลอง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
07 – 11 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

22,888
08 – 12 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

22,888
09 – 13 ธันวาคม 2566

(วันหยุด, วันรัฐธรรมนูญ)

23,888
13 – 17 ธันวาคม 2566 22,888
14 – 18 ธันวาคม 2566 20,888
21 – 25 ธันวาคม 2566

(ช่วงเทศกาลคริสต์มาส)

22,888
29 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567

(วันหยุด, วันปีใหม่)

27,888
30 ธันวาคม 2566 – 03 มกราคม 2567

(วันหยุด, วันปีใหม่)

27,888
31 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567

(วันหยุด, วันปีใหม่)

26,888
03 – 07 มกราคม 2567 22,888
11 – 15 มกราคม 2567 20,888
12 – 16 มกราคม 2567 22,888
13 – 17 มกราคม 2567 22,888
17 – 21 มกราคม 2567 22,888
19 – 23 มกราคม 2567 22,888
24 – 28 มกราคม 2567 22,888
26 – 30 มกราคม 2567 22,888
27 – 31 มกราคม 2567 22,888
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 20,888
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 22,888
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 22,888
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

23,888
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

23,888
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

23,888
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

(วันหยุด, วันมาฆบูชา)

23,888
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 22,888
29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 22,888
01 – 05 มีนาคม 2567 21,888
06 – 10 มีนาคม 2567 22,888
08 – 12 มีนาคม 2567 23,888
09 – 13 มีนาคม 2567 23,888
13 – 17 มีนาคม 2567 22,888
14 – 18 มีนาคม 2567 22,888
16 – 20 มีนาคม 2567 22,888
21 – 25 มีนาคม 2567 22,888
23 – 27 มีนาคม 2567 22,888

ซุปตาร์…ซาปา ฮาลอง DAY CRUISE 5วัน 4คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


7 พฤศจิกายน 2023