ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ซุปตาร์…ลี่เจียงเข่ออ้าย 6วัน 5คืน

ซุปตาร์…ลี่เจียงเข่ออ้าย 6วัน 5คืน

ซุปตาร์...ลี่เจียงเข่ออ้าย 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

18527

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿21,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…ลี่เจียงเข่ออ้าย 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติลี่เจียงซันยี่ ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – ถนนคนเดินจินปี้ลู่
  • วันที่ 3 เมืองลี่เจียงด้วยรถไฟความเร็วสูง – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงการีล่า)
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณลี่เจียง – เมืองโบราณซู่เหอ
  • วันที่ 5 อุุทยานหิมะมังกรหยก – ภูเขาหิมะมังกรหยก – ชมการแสดง “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป่สุ๋ยเหอ
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติลี่เจียง ซันยี่ ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 21,888
02 – 07 ธันวาคม 2566 วันหยุดวันพ่อแห่งชาติ 24,888
09 – 14 ธันวาคม 2566 วันหยุดรัฐธรรมนูญ 24,888
14 – 19 ธันวาคม 2566 22,888
16 – 21 ธันวาคม 2566 22,888
23 – 28 ธันวาคม 2566 23,888
28 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 วันสิ้นปี,วันปีใหม่ 31,888
30 ธันวาคม 2566 – 04 มกราคม 2567 วันสิ้นปี,วันปีใหม่ 31,888
06 – 11 มกราคม 2567 22,888
11 – 16 มกราคม 2567 22,888
13 – 18 มกราคม 2567 23,888
20 – 25 มกราคม 2567 23,888
25 – 30 มกราคม 2567 23,888
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 23,888
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 23,888
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา 24,888
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 23,888
02 – 07 มีนาคม 2567 23,888
07 – 12 มีนาคม 2567 23,888
09 – 14 มีนาคม 2567 23,888
16 – 21 มีนาคม 2567 23,888
21 – 26 มีนาคม 2567 23,888
23 – 28 มีนาคม 2567 23,888

ซุปตาร์…ลี่เจียงเข่ออ้าย 6วัน 5คืน

ทัวร์ลี่เจียง

FACEBOOK FANPAGE


6 พฤศจิกายน 2023