ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ซุปตาร์…หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6วัน 5คืน

ซุปตาร์…หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6วัน 5คืน

ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

18523

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿23,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
  • วันที่ 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวม ค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก
  • วันที่ 5 นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ – ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
02 – 07 มกราคม 2567 24,888
03 – 08 มกราคม 2567 23,888
06 – 11 มกราคม 2567 24,888
09 – 14 มกราคม 2567 24,888
13 – 18 มกราคม 2567 24,888
20 – 25 มกราคม 2567 24,888
23 – 28 มกราคม 2567 24,888
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 24,888
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 24,888
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดวันมาฆบูชา 26,888
27 กุมภาพันธ์  – 03 มีนาคม 2567 24,888
02 – 07 มีนาคม 2567 25,888
05 – 10 มีนาคม 2567 25,888
09 – 14 มีนาคม 2567 25,888
12 – 17 มีนาคม 2567 25,888
16 – 21 มีนาคม 2567 25,888
19 – 24 มีนาคม 2567 25,888
23 – 28 มีนาคม 2567 25,888
26 – 31 มีนาคม 2567 25,888
03 – 08 เมษายน 2567 25,888
09 – 14 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 29,888
11 – 16 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888
13 – 18 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 34,888
20 – 25 เมษายน 2567 25,888

ซุปตาร์…หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


6 พฤศจิกายน 2023