ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

18421

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿33,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออนคะวะระมะจิ
  • วันที่ 3 ศาลเจ้าเฮอัน – กิจกรรมชงชา – ลานสกี – มิตซุยเอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
  • วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 24 ธันวาคม 2566 38,999
22 – 26  ธันวาคม 2566 40,999
27 – 31 ธันวาคม 2566 40,999
29 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 48,999
02 – 06 มกราคม 2567 39,999
04 – 08 มกราคม 2567 39,999
09 – 13 มกราคม 2567 39,999
11 – 15 มกราคม 2567 39,999
16 – 20 มกราคา 2567 36,999
18 – 22 มกราคม 2567 36,999
 23 – 27 มกราคม 2567 33,999
25 – 29 มกราคม 2567 33,999
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
08 – 12 กมุภาพันธ์ 2567 35,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 35,999
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 35,999
29 กุมภาพันธ์  – 04 มีนาคม 2567 33,999

มหัศจรรย์ JAPAN เกียวโต บิวะโกะ โอซาก้า 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


1 พฤศจิกายน 2023