ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » LIVE THE MOMENT ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

LIVE THE MOMENT ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

LIVE THE MOMENT ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

18366

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿77,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

LIVE THE MOMENT ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส – เมืองปารีส – นั่งรถกระเช้าไฟฟ้า Funicular
  • วันที่ 3 จัตุรัสคองคอร์ด – มหาวิหารน็อทร์ – ดามแห่งปารีส – ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์
  • วันที่ 4 เมืองกอลมาร์ – เวนิสน้อย – ชนบท Krutenau – เมืองซุก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – Lohri AG Store – เมืองลู
  • วันที่ 5 สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองแองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง –
  • วันที่ 6 มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ซานตามารีอาเดลเลกราซีเอ – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอ
  • วันที่ 7 ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 8 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
14-21 พฤษภาคม 67 77,888
27 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 67 77,888
05 – 12 มิถุนายน 67 77,888
11 – 18 มิถุนายน 67 77,888

LIVE THE MOMENT ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


28 ตุลาคม 2023