ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » SO COOL MONO SWITZERLAND PLUS MILAN 7วัน 5คืน

SO COOL MONO SWITZERLAND PLUS MILAN 7วัน 5คืน

SO COOL MONO SWITZERLAND PLUS MILAN 7วัน 5คืน

รหัสทัวร์

18330

โปรแกรม

ทัวร์อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿75,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

SO COOL MONO SWITZERLAND PLUS MILAN 7วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานซูริค
  • วันที่ 2 เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่
  • วันที่ 3 หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt – สะพาน Kirchbrücke – เมืองมองเทรอซ์ – รูปปั้นเฟรดดี เมอร์คิวรี – มองเทรอซ์
  • วันที่ 4 มหาวิหารโลซาน – โรงแรม โบริวาจ พาเลซ – ศาลากลางเมืองโลซาน – โบสถ์ปฏิรูปแซงต์-ฟรองซัวส์ – เมืองอินเตอ
  • วันที่ 5 เมืองลูเซิร์น – เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวน
  • วันที่ 6 เมืองแอสซาโก – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – Serravalle Designer Outlet – McArthurGlen Outlet
  • วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
24-30 มกราคม 67 75,888
14-20 กุมภาพันธ์ 67 76,888
21-27 กุมภาพันธ์ 67 76,888
06-12 มีนาคม 67 77,888
08-14 มีนาคม 67 77,888

SO COOL MONO SWITZERLAND PLUS MILAN 7วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 136 ครั้ง
26 ตุลาคม 2023

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***