ทัวร์มองโกเลีย » ทัวร์มองโกเลีย อลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค 5วัน 4คืน

ทัวร์มองโกเลีย อลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค 5วัน 4คืน

ทัวร์มองโกเลีย อลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 18262


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿47,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มองโกเลีย อลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์ – เมืองอูลานบาตอร์
  • วันที่ 2 สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น
  • วันที่ 3 อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโก เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน
  • วันที่ 4 อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ร้านค้าปลอดภาษี – สกีรีสอร์ท
  • วันที่ 5 สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
06 – 10 มกราคม 2567 48,990
27 – 31 มกราคม 2567 48,990
16 – 20 มีนาคม 2567 47,990
23 – 27 มีนาคม 2567 47,990

ทัวร์มองโกเลีย อลันบาตอร์ เทเรลจ์ พาร์ค 5วัน 4คืน

ทัวร์มองโกเลีย

FACEBOOK FANPAGE


12 ตุลาคม 2023