เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 18019


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿16,999 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • ตลาดกลางคืนซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่
04-07 เม.ย.67 30+1 26,999
11-14 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 26,999
12-15 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 27,999
13-16 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 28,999
14-17 เม.ย.67 (วันหยุดสงกรานต์) 30+1 27,999
15-18 เม.ย.67 30+1 18,999
24-27 เม.ย.67 30+1 18,999
26-29 เม.ย.67 30+1 19,999
01-04 พ.ค.67 (วันหยุด) 30+1 22,999
08-11 พ.ค.67 30+1 19,999
09-12 พ.ค.67 30+1 19,999
16-19 พ.ค.67 30+1 19,999
17-20 พ.ค.67 30+1 19,999
24-27 พ.ค.67 30+1 19,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย.67 30+1 21,999
02-05 มิ.ย.67 30+1 17,999
06-09 มิ.ย.67 30+1 20,999
07-10 มิ.ย.67 30+1 21,999
12-15 มิ.ย.67 30+1 16,999
15-18 มิ.ย.67 30+1 18,999
19-22 มิ.ย.67 30+1 17,999
22-25 มิ.ย.67 30+1 19,999

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


18 กันยายน 2023