ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

17855

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿18,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองเจียอี้ – เหวิ่นฮั่วไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 3 ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
  • วันที่ 4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ป้ายรถเมล์ Tiaoshi – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 5 ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
11 – 15 มกราคม 2567 18,990
18 – 22 มกราคม 2567 18,990
25 – 29 มกราคม 2567 18,990
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,990
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 21,990
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 20,990
07 – 11 มีนาคม 2567 19,990
14 – 18 มีนาคม 2567 19,990
21 – 25 มีนาคม 2567 19,990

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน (บินดึก-กลับเย็น) 5วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


12 กันยายน 2023