ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HI AUTUMN HELLO WINTER

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HI AUTUMN HELLO WINTER

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17517

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

48,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HI AUTUMN HELLO WINTER 6วัน 4คืน

HOKKAIDO HAKODATE TOYA JOZANKEI FREEDAY 6D4N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ฮาโกดาเตะไนท์วิว
  • วันที่ 3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง – โบสถ์พระแม่มารี – ป้อมโกเรียวคาคุ (ด้านนอก) – เมืองโทยะ – ภูเขาไฟโชวะ (นั่งกระเช้า) – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – ออนเซน
  • วันที่ 4 เมืองโทยะ – เมืองโจซังเค – บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – ย่านซูซูกิโนะ
  • วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เต็มวัน)
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
28 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
31 ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
01 – 06 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
02 – 07 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
03 – 08 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
04 – 09 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
05 – 10 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
06 – 11 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
07 – 12 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
08 – 13 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
09 – 14 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
10 – 15 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
11 – 16 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
12 – 17 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
13 – 18 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
14 – 19 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
15 – 20 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
16 – 21 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
17 – 22 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
18 – 23 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
19 – 24 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
20 – 25 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
21 – 26 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
22 – 27 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
23 – 28 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
24 – 29 พฤศจิกายน 2566 48,888.-
25 – 30 พฤศจิกายน 2566 48,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ HI AUTUMN HELLO WINTER 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE