ทัวร์เอเซีย » ทัวร์อินโดนีเซีย » ทัวร์บาหลี » ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย

รหัสโปรแกรม : 17369

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดยติดต่อเรา

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน
  • วันที่ 2 วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต
  • วันที่ 3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์
  • วันที่ 4 ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
16 – 19 พ.ย. 66 20,999
14 – 17 ธ.ค. 66 23,999
11 – 14 ม.ค. 67 19,999
18 – 21 ม.ค. 67 21,999
15 – 18 ก.พ. 67 21,999
07 – 10 มี.ค. 67 21,999
14 – 17 มี.ค. 67 21,999
28 – 31 มี.ค. 67 21,999

ทัวร์บาหลี มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4วัน 3คืน

ทัวร์บาหลี

FACEBOOK FANPAGE