ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน

ทัวร์มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน

ทัวร์มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4ดาว 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

17288

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 66 - มี.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4ดาว 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา • ตลาดซาปา
  • วันที่ 2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ
  • วันที่ 3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • วันที่ 4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ร้านหยก • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เริ่มต้น 16,999.-บาท

ทัวร์มหัศจรรย์…ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4ดาว 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนาม

FACEBOOK FANPAGE


24 สิงหาคม 2023