ทัวร์เอเซีย » ทัวร์สิงคโปร์ » ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน

รหัสโปรแกรม : 17238

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

15,999 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ม.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี – เมอร์ไลอ้อน – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW
  • วันที่ 2 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 3 อุโมงค์ต้นไม้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
01 – 03 กันยายน 2566 15,999
08 – 10 กันยายน 2566 15,999
22 – 24 กันยายน 2566 15,999
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 66 15,999
06 – 08 ตุลาคม 2566 16,999
07 – 09 ตุลาคม 2566 16,999
12 – 14 ตุลาคม 2566 17,999
13 – 15 ตุลาคม 2566 18,999
14 – 16 ตุลาคม 2566 16,999
20 – 22 ตุลาคม 2566 16,999
21 – 23 ตุลาคม 2566 18,999
22 – 24 ตุลาคม 2566 17,999
27 – 29 ตุลาคม 2566 16,999
28 – 30 ตุลาคม 2566 17,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2566 16,999
04 – 06 พฤศจิกายน 2566 16,999
10 – 12 พฤศจิกายน 2566 16,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2566 16,999
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 16,999
02 – 04 ธันวาคม 2566 16,999
05 – 07 ธันวาคม 2566 16,999
10 – 12 ธันวาคม 2566 17,999
11 – 13 ธันวาคม 2566 16,999
15 – 17 ธันวาคม 2566 16,999
16 – 18 ธันวาคม 2566 16,999
23 – 25 ธันวาคม 2566 18,999
28 – 30 ธันวาคม 2566 18,999
01 – 03 มกราคม 2567 18,999

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน

ทัวร์สิงคโปร์