ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

17100

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - ก.พ. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเถาหยวน – เมืองไถจง – ร้านไอศกรีมมิยาฮาร่า – ตลาดไถจง ไนท์มาร์เก็ต
  • วันที่ 2 เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ย่านซีเหมินติง
  • วันที่ 3 ร้าน GERMANIUM – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน – HUAXI NIGHT MARKET
  • วันที่ 4 อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก –ศูนย์เครื่องสำอาง – ท่าอากาศยานเถาหยวน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
09 – 12 กันยายน 2566 18,999
15 – 18 กันยายน 2566 17,999
22 – 25 กันยายน 2566 17,999
06 – 09 ตุลาคม 2566 17,999
20 – 23 ตุลาคม 2566 21,999
21 – 24 ตุลาคม 2566 21,999
23 – 26 ตุลาคม 2566 16,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 18,999
02 – 05 พฤศจิกายน 2566 18,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 18,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2566 18,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2566 18,999
17 – 20 พฤศจิกายน 2566 18,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2566 18,999
24 – 27 พฤศจิกายน 2566 18,999
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม66 18,999
02 – 05 ธันวาคม 2566 21,999
05 – 08 ธันวาคม 2566 18,999
09 – 12 ธันวาคม 2566 21,999
13 – 16 ธันวาคม 2566 18,999
15 – 18 ธันวาคม 2566 18,999
16 – 19 ธันวาคม 2566 18,999
20 – 23 ธันวาคม 2566 18,999
29 ธันวาคม 66 – 01 มกราคม 67 33,999
31 ธันวาคม 66 – 03 มกราคม 67 33,999
12 – 15 มกราคา 2567 18,999
17 – 20 มกราคม 2567 18,999
19 – 22 มกราคม 2567 18,999
24 – 27 มกราคม 2567 18,999
25 – 28 มกราคม 2567 18,999
26 – 29 มกราคม 2567 18,999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 67 18,999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 18,999
03 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,999

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


20 สิงหาคม 2023