ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี Grand ITALY 9day

ทัวร์อิตาลี Grand ITALY 9day

172   0

ทัวร์อิตาลี Grand ITALY 9day

ไฮไลท์โปรแกรม

 • มิลาน – ดูโอโม่ – เวอโรน่า
 • เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก – ล่องเรือกอนโดล่า
 • เดินทางสู่เมืองฟลอเร้นซ์
 • เที่ยวหอเอนปิซ่า
 • จตุรัสซินญอเรีย
 • น้ำพุทิโวลีพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี
 • นั่งเรือสู่เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)
 • กรุงโรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม
 • พิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • น้ำพุเทรวี
 • บันไดสเปน
 • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา/ท่าน
17 – 25 มิถุนายน 2566 118,000.-
15 – 23 กรกฏาคม 2566 129,000.-
12 – 20 สิงหาคม 2566 129,000.-
16 – 24 กันยายน 2566 118,000.-
** 14 – 22 ตุลาคม 2566 ** 118,000.-
11 – 19 พฤศจิกายน 2566 118,000.-
2 – 10 ธันวาคม 2566 125,000.-
9 – 17 ธันวาคม 2566 125,000.-
**29 ธ.ค. 66 – 6 ม.ค. 67** 129,000.-

ทัวร์อิตาลี Grand ITALY 9day

ทัวร์อิตาลี