ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

“คิงหมุน…

รหัสโปรแกรม : 17035

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

14,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง
  • วันที่ 2 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน
  • วันที่ 3 ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้
  • วันที่ 4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
04-07 พฤศจิกายน 2566 15,888
11-14 พฤศจิกายน 2566 14,888
18-21 พฤศจิกายน 2566 15,888
25-28 พฤศจิกายน 2566 14,888
01-04 ธันวาคม 2566 15,888
07-10 ธันวาคม 2566 15,888
14-17 ธันวาคม 2566 15,888
23-26 ธันวาคม 2566 17,888
30 ธันวาคม 2566-02 มกราคม 2567 19,888
11-14 มกราคม 2567 15,888
18-21 มกราคม 2567 15,888
25-28 มกราคม 2567 15,888
22-25 กุมภาพันธ์ 2567 15,888
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 15,888
23-26 มีนาคม 2567 14,888

คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE