ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน

The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน

The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 17020


จำนวนวันเดินทาง : 8วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿77,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ก.พ. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
  • วันที่ 2     มหาวิหารแห่งมิลาน – ห้าง Galleria Vittorio Emanuele II – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – เมืองโลมาซโซ
  • วันที่ 3     เมืองแองเกิลเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์ – ยอดเขาทิตลิส – สะพานแขวน – ถ้ำน้ำแข็ง – เมืองลูเซิร์น
  • วันที่ 4     เมืองดีจอง – Old town – เมืองปารีส
  • วันที่ 5     หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free
  • วันที่ 6     พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
  • วันที่ 7     ประตูชัยฝรั่งเศส – เลแซงวาลิด – ถนนฌ็องเซลิเซ่ – ย่านเซรีส – เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ – ท่าอากาศยาน
  • วันที่ 8     ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02-09 กุมภาพันธ์ 2567 77,888
16-23 กุมภาพันธ์ 2567 77,888
01-08 มีนาคม 2567 77,888

The journey of Europe อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 8วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


18 สิงหาคม 2023