ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

รหัสโปรแกรม : 16817

จำนวนวันเดินทาง

10 วัน

ราคาเริ่มต้น

112,900 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66, ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66, พ.ย. 66, ธ.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นครรัฐวาติกัน ประเทศเอกราช หรือ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก
 • ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์”
 • ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • น้ำพุเทรวี่
 • ย่านบันไดสเปน
 • เมืองปิซ่า เข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
 • เมืองเวนิส สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติก
 • โบสถ์เซนต์มาร์ค
 • เมืองมิลาน นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม
 • ช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2
 • เมืองลูเซิร์น (Luzern)
 • ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument”
 • จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”
 • ผ่านชม “น้ำตกชเตาบ์บาค”
 • พิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา”
 • นำท่านเข้าชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”
 • โดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป
 • เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • เดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV
 • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
 • ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”
 • ชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์”
 • ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”
 • มหาวิหารซาเครเกอร์
 • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
21 – 30 ก.ค. 66 132,900
04 – 13 ส.ค. 66 132,900
22ก.ย. – 01ต.ค. 66 117,900
06 – 15 ต.ค. 66 119,900
20 – 29 ต.ค. 66 119,900
10 – 19 พ.ย. 66 112,900
01 – 10 ธ.ค. 66 119,900
04  – 13 ธ.ค. 66 119,900

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี