ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

รหัสทัวร์

16817

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 66 - ม.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

10 วัน

ราคาเริ่มต้น

฿115,900 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นครรัฐวาติกัน ประเทศเอกราช หรือ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก
 • ชมภายในของ “มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์”
 • ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • น้ำพุเทรวี่
 • ย่านบันไดสเปน
 • เมืองปิซ่า เข้าชมความมมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปิซ่า” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง
 • เมืองเวนิส สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติก
 • โบสถ์เซนต์มาร์ค
 • เมืองมิลาน นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม
 • ช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก“แกลเลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2
 • เมืองลูเซิร์น (Luzern)
 • ถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument”
 • จัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์”
 • ผ่านชม “น้ำตกชเตาบ์บาค”
 • พิชิต “ยอดเขาจุงเฟรา”
 • นำท่านเข้าชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”
 • โดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป
 • เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • เดินทางเข้าสู่ “ มหานครปารีส ” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยรถไฟด่วน TGV
 • ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • ขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีสจากมุมสูง
 • ชมความสวยงามภายใน “ พระราชวังแวร์ซายย์”
 • ชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์”
 • ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร”
 • มหาวิหารซาเครเกอร์

วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
25 DEC-03 JAN 24 135,900
29 DEC-07 JAN 24 115,90O

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 10วัน

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE


28 มิถุนายน 2023