ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา TGV ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา TGV ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา TGV ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รหัสโปรแกรม : 16795


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿94,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ธ.ค. 66 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา TGV ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 2 กรุงโดฮา – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า
  • วันที่ 3 หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
  • วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
  • วันที่ 6 รถไฟด่วน TGV – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 7 ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour – ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล – ย่านมองมาร์ต
  • วันที่ 8 Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
  • วันที่ 9 กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

27 DEC-04 JAN 24 109,900 มีโปรแกรมแยก กรุณาแจ้งพนักงาน
29 DEC-06 JAN 24 122,900 มีโปรแกรมแยก กรุณาแจ้งพนักงาน
18 – 26 ม.ค. 67 94,900
23ก.พ.-02มี.ค. 67 94,900
20 – 28 มี.ค. 67 96,900
10-18 APR 24 109,900 มีโปรแกรมแยก กรุณาแจ้งพนักงาน
11-19 APR 24 109,900 มีโปรแกรมแยก กรุณาแจ้งพนักงาน
12-20 APR 24 109,900 มีโปรแกรมแยก กรุณาแจ้งพนักงาน
17 – 25 เม.ย. 67 96,900
28เม.ย.-06 พ.ค. 67 96,900
30เม.ย.-08 พ.ค. 67 96,900
15 – 23 พ.ค. 67 94,900
19 – 27 พ.ค. 67 94,900
31พ.ค.-08 มิ.ย. 67 94,900
06 – 14 มิ.ย. 67 96,900
20 – 28 มิ.ย. 67 96,900


ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา TGV ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน

FACEBOOK FANPAGE


27 มิถุนายน 2023