ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 9วัน

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 9วัน

“ทัวร์อิตาลี

รหัสโปรแกรม : 16767

จำนวนวันเดินทาง

9 วัน

ราคาเริ่มต้น

85,900 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 66, ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66, พ.ย. 66, ธ.ค. 66 -

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 9วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • สะพานถอนลมหายใจ,จัตุรัสซานมาโค,วิหารเซ็นต์มาร์ค
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา,ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
 • อนุสาวรีย์สิงโต,น้ำตกชเตาบ์บาค,V-Cableway
 • มิลาน,ดูโอโม่,เมสเตร้
 • เกาะเวนิส
 • ฮัลล์สตัทท์,ซอล์ซบูร์ก -สวนมิลาเบลล์,หลังคาทองคำ
 • อินน์สบรุกซ์,เคมเทน,-สไตน์ อัม ไรน์ -ลิกเทนสไตน์
 • กรุงวาดุส,ลูเซิร์น,สะพานไม้,ซูริค,น้ำตกไรน์
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนมกรุงซูริค
 • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
  06 – 14 ก.ค. 66 92,900
  27กค.-04ส.ค. 66 92,900
  12 – 20 ส.ค. 66 92,900
  22 – 30 ก.ย. 66 89,900
  07 – 15 ต.ค. 66 89,900
  20 – 28 ต.ค. 66 89,900
  07 – 15 พ.ย. 66 85,900
  17 – 25 พ.ย. 66 89,900
  01 – 09 ธ.ค. 66 89,900
07 – 15 ธ.ค. 66 89,900

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา 9วัน

ทัวร์ยุโรป