ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » EXCLUSIVE MAGICAL DISNEY 4วัน 3คืน

EXCLUSIVE MAGICAL DISNEY 4วัน 3คืน

69   0

EXCLUSIVE MAGICAL DISNEY 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

 • นมัสการพระใหญ่นองปิง
 • พักหรูในดิสนีย์แลนด์ 1 คืน พร้อมบัตรเครื่องเล่นแบบจุใจเต็มวัน
 • อาหารเช้าในห้องอาหารดิสนีย์
 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ วัดแชกุง
 • ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮุงฮำ โชคลาภ เงิน ทอง (พิธียืมเงิน)
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ โชคลาภ ขอลูก
 • ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค
 • นมัสการหวังต้าเซียน เพื่อสุขภาพและความรัก
 • สำนักชีฉีหลิน (Chi Lin Nunery)
 • ขอพรเสริมความมงคล
 • ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมบนถนนนาธานและย่านจิมซาจุ่ย
 • Prudential Hotel หรือเทียบเท่า ( 4 ดาว) ย่านช้อปปิ้ง
 • เดินทางโดย สายการบินไทย (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

EXCLUSIVE MAGICAL DISNEY 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง