ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

58   0

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ขเวดากอง
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
 • ชมพระราชวังบุเรงนอง
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์โบตะทาวน
 • พระใหญ่หงาทัตจี
 • พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
 • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
 • พิเศษ บุฟเฟต์ชาบู
 • รวมค่าประกันแล้ว
 • เดินทางโดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
05 – 07 พฤษภาคม 2566 10,990
19 – 21 พฤษภาคม 2566 10,990
03 – 05 มิถุนายน 2566 11,990
23 – 25 มิถุนายน 2566 9,990
14 – 16 กรกฎาคม 2566 9,990
28 – 30 กรกฎาคม 2566 11,990
12 – 14 สิงหาคม 2566 11,990
18 – 20 สิงหาคม 2566 10,990
01 – 03 กันยายน 2566 10,990
15 – 17 กันยายน 2566 10,990
22 – 24 กันยายน 2566 10,990
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 10,990
06 – 08 ตุลาคม 2566 11,990
13 – 15 ตุลาคม 2566 12,990
20 – 22 ตุลาคม 2566 11,990
27 – 29 ตุลาคม 2566 11,990

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า