ทัวร์เอเซีย » ทัวร์พม่า » พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

16357

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 66, มิ.ย. 66, ก.ค. 66, ส.ค. 66, ก.ย. 66, ต.ค. 66 -

จำนวนวันเดินทาง

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

฿9,990 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
 • ชมความยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์ขเวดากอง
 • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ
 • ชมพระราชวังบุเรงนอง
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์โบตะทาวน
 • พระใหญ่หงาทัตจี
 • พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
 • พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
 • พิเศษ บุฟเฟต์ชาบู
 • รวมค่าประกันแล้ว
 • เดินทางโดย สายการบิน Myanmar Airways (8M)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
05 – 07 พฤษภาคม 2566 10,990
19 – 21 พฤษภาคม 2566 10,990
03 – 05 มิถุนายน 2566 11,990
23 – 25 มิถุนายน 2566 9,990
14 – 16 กรกฎาคม 2566 9,990
28 – 30 กรกฎาคม 2566 11,990
12 – 14 สิงหาคม 2566 11,990
18 – 20 สิงหาคม 2566 10,990
01 – 03 กันยายน 2566 10,990
15 – 17 กันยายน 2566 10,990
22 – 24 กันยายน 2566 10,990
29 ก.ย. – 01 ต.ค. 2566 10,990
06 – 08 ตุลาคม 2566 11,990
13 – 15 ตุลาคม 2566 12,990
20 – 22 ตุลาคม 2566 11,990
27 – 29 ตุลาคม 2566 11,990

พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า


24 มีนาคม 2023