HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วัน 5คืน

249   0

HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • จุงเฟรา ซูริค ลูเซิร์น อินเตอร์ลาเคน เซอร์แมท เจนีวา
  • นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงเฟรา “TOP OF EUROPE”
  • สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ใจกลางหุบเขา “หมู่บ้านเซอร์แมท”
  • เช็คอิน เก้าอี้สามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์ สวนเฮอเฮ่อมัท นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่
  • เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ช้อปปิ้ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์
  • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง (ราคาต่อท่าน)
05-12 ตุลาคม 66 75,900
09-16 ตุลาคม 66 76,900
12-19 ตุลาคม 66 75,900
19-26 ตุลาคม 66 75,900

HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป