ทัวร์ยุโรป » เนเธอร์แลนด์ » ทัวร์ฝรั่งเศส เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม สวนเคอเคนฮอฟ 8วัน 5คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม สวนเคอเคนฮอฟ 8วัน 5คืน

30   0

ทัวร์ฝรั่งเศส เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม สวนเคอเคนฮอฟ 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เทศกาลดอกทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ
 • หอไอเฟล
 • ประตูชัยฝรั่งเศส
 • ล่องเรือชมแม่น้ําแซน บาโต มูช
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
 • หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านไร้ถนน
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
 • (ไม่รวมวีซ่า ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์)
 • เดินทางโดย สายการบิน EVA AIR  (BR)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*ทัวร์ฝรั่งเศส เนอเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม สวนเคอเคนฮอฟ 8วัน 5คืน

ทัวร์เนอเธอร์แลนด์