ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

140   0

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม 

  • ชมอุโมงค์ซากุระในโตเกียว แม่น้ำเมกุโระ
  • ชมซากุระที่สวนจิโดริงะฟูจิ
  • นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โอไดบะ
  • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
  • เดินทางโดย สายการบิน AIR ASIA X ( XJ )

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน