ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

15349

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 67 - เม.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿37,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ 
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ – วัดนาริตะซัน – นาริตะโอโมเตซันโดะ – แม่น้ำเมกุโระ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
  • วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 – ศาลเจ้าโคมิตาเคะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – สวนจิโดริงะฟูจิ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
12 – 16 มีนาคม 2567 37,999
14 – 18 มีนาคม 2567 37,999
16 – 20 มีนาคม 2567 37,999
19 – 23 มีนาคม 2567 37,999
20 – 24 มีนาคม 2567 37,999
21 – 25 มีนาคม 2567 37,999
22 – 26 มีนาคม 2567 37,999
23 – 2 7 มีนาคม 2567 37,999
24 – 28 มีนาคม 2567 37,999
25 – 29 มีนาคม 2567 37,999
26 – 30 มีนาคม 2567 37,999
27 – 31 มีนาคม 2567 37,999
28 มีนาคม – 01 เมษายน 67 37,999
29 มีนาคม – 02 เมษายน 67 37,999
30 มีนาคม – 03 เมษายน 67 37,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 67 บัส1 37,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 67 บัส2 37,999
01 – 05 เมษายน 2567 37,999
02 – 06 เมษายน 2567 37,999
03 – 07 เมษายน 2567 39,999
04 – 08 เมษายน 2567 39,999
05 – 09 เมษายน 2567 39,999

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ ยืน1 (FREEDAY) 5วัน 3คืน

ทัวร์โตเกียว

FACEBOOK FANPAGE


6 ธันวาคม 2022