ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น 9วัน 6คืน

252   0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น 9วัน 6คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • บ่อหมีสีน้ำตาล เมืองเบิร์น
  • นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต
  • ขึ้นจุงเฟรา ชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
  • ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • ชมอนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
  • สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ลูเซิร์น
  • พิเศษ พักเซอร์แมท 1 คืน
  • พิเศษ เมนูคอมโบฟองดู
  • พิเศษ เมนูอาหารไทย 1 มื้อ
  • เดินทางโดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น 9วัน 6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์