ทัวร์เอเซีย » ทัวร์เนปาล » ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4วัน 3คืน

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4วัน 3คืน

16   0

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4วัน 3คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • เมืองกาฐมัณฑุ
  • สวยัมภูวนาถ หรือ วัดลิง
  • จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์
  • เมืองนากาก๊อต
  • ย่านถนนทาเมล
  • ปศุปฏินารถ
  • มหาเจดีย์โพธิ์นาถ
  • ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
  • พักนากาก็อต 1 คืน
  • เดินทางโดย สายการบิน THAI SMILE (WE)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน
22 – 25 กันยายน 2565 25,990
24 – 27 กันยายน 2565 25,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 65 25,990
08 – 11 ตุลาคม 2565 27,990
13 – 16 ตุลาคม 2565 29,990
15 – 18 ตุลาคม 2565 27,990
20 – 23 ตุลาคม 2565 29,990
21 – 24 ตุลาคม 2565 29,990

ทัวร์เนปาล กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน 4วัน 3คืน