Grand Germany Tour 10 days

184   0

Grand Germany Tour 10 days

ไฮไลท์โปรแกรม

  • ท่องเที่ยวสายนิยายกริมม์
  • ชม พระราชวังซองซูซีส์
  • ช้อปปิ้งย่าน เดอะคัวฟัวชเตนดัม
  • เที่ยวชม กรุงเบอร์ลิน
  • โรเธนบวร์กแห่งเทาเบอร์ (Rothenburg obder Tauber)
  • ปราสาทนอยชวานสไตน์
  • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
  • เดินทางโดย สายการบิน ไทย (TG)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา/ท่าน
05 – 14 ส.ค. 2565 128,000.-
16 – 25 ต.ค. 2565 128,000.-
18 – 27 พ.ย. 2565 128,000.-
09 – 18 ธ.ค. 2565 128,000.-
23 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 128,000.-
21 – 30 ม.ค. 2566 128,000.-
10 – 19 ก.พ. 2566 128,000.-
07 – 16 เม.ษ. 2566 ***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง*** 128,000.-
28 เม.ษ. 66 – 07 พ.ค. 2566 128,000.-
05 – 16 พ.ค. 2566 128,000.-

 

 Grand Germany Tour 10 days

ทัวร์เยอรมัน