ทัวร์ยุโรป » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ » ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Glacier Express พักเซอร์แมท 8วัน 5คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Glacier Express พักเซอร์แมท 8วัน 5คืน

157   0

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Glacier Express พักเซอร์แมท 8วัน 5คืน

ไฮไลท์โปรแกรม

  • นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก”
  • เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)
  • ขึ้น กระเช้า Eiger Express
  • ชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace)
  • ขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view
  • ชม น้ำตกไรน์ (Rhine Falls)
  • อิสระช้อปปิ้งที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse)
  • เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) 

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา / ท่าน
12 – 19 พ.ค. 65 109,900
2 – 9 มิ.ย. 65 99,999
12 – 19 ก.ค. 65 109,900
27 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 109,900
11 ส.ค. – 18 ส.ค. 65 109,900
17 ก.ย. – 24 ก.ย. 65 99,999
8 – 15 ต.ค. 65 99,999
21 – 28 ต.ค. 65 109,900
13 – 20 พ.ย. 65 89,999
6 – 13 ธ.ค. 65 99,999
99,999
13 – 20 ม.ค. 66 89,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Glacier Express พักเซอร์แมท 8วัน 5คืน