ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8 วัน TK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8 วัน TK

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8 วัน TK

รหัสทัวร์

13722

กำหนดการเดินทาง

-

จำนวนวันเดินทาง

8 วัน

ราคาเริ่มต้น

฿59,900 /ท่าน

เดินทางโดยทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8 วัน TK

ไฮไลท์โปรแกรม

 • เที่ยวชมเมืองโรม
 • มหาวิหารเซ็นตืปีเตอร์
 • โคลอวเซียม
 • น้ำพุเทรวี่
 • บันไดสเปน
 • เที่ยวชมหอเอนเมืองปิซ่า
 • เที่ยวเกาะเวนิส
 • ชมสะพานถอนลมหายใจ
 • เที่ยวจัตุรัสซานมาโค
 • ชมวิหารเซ็นต์มาร์ค
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • ชมถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี
 • ไคลน์ไชเด็ค
 • มหานครปารีส
 • เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต
 • เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES

สอบถามโปรแกรมเต็ม

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดการเดินทาง   ผู้ใหญ่
11 – 18 พ.ค. 65 59,900
25พ.ค.-01มิ.ย. 65 59,900
01 – 08 มิ.ย. 65 59,900
22 – 29 มิ.ย. 65 59,900
13 – 20 ก.ค. 65 69,900
25ก.ค.-01ส.ค. 65 69,900
10 – 17 ส.ค. 65 69,900
24 – 31 ส.ค. 65 69,900
07 – 14 ก.ย. 65 59,900
21 – 28 ก.ย. 65 59,900
07 – 14 ต.ค. 65 59,900
19 – 26 ต.ค. 65 59,900
09 – 16 พ.ย. 65 57,900
23 – 30 พ.ย. 65 57,900
06 – 13 ธ.ค. 65 65,900
18 – 25 ม.ค. 66 57,900
25ม.ค.-01ก.พ. 66 57,900
08 – 15 ก.พ. 66 57,900
22ก.พ.-01มี.ค. 66 57,900
08 – 15 มี.ค. 66 57,900
15 – 22 มี.ค. 66 57,900
22 – 29 มี.ค. 66 57,900

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ฝรั่งเศส 8 วัน TK


21 เมษายน 2022