ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน บินEY

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน บินEY

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน บินEY

รหัสโปรแกรม : 11574

จำนวนวันเดินทาง

9 วัน

ราคาเริ่มต้น

฿73,900 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน บินEY

รายละเอียดโปรแกรม

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี(อิมิเรตส์)
  • โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซีย – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน – ปิซ่า
  • หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
  • อินเทอร์ลาเค่น – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา- ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
  • ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • ปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง
  • ปารีส – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์ – อาบูดาบี(อิมิเรทส์)
  • อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 28 ม.ค. 67 87,900
10 – 18 ก.พ. 67 87,900
24ก.พ.-03มี.ค. 67 87,900
09 – 17 มี.ค. 67 87,900
23 – 31มี.ค. 67 87,900
01 – 09 เม.ย. 67 89,900
20 – 28 เม.ย. 67 89,900
27เม.ย.-05พ.ค. 67 89,900
11 – 19 พ.ค. 67 89,900
19 – 27 พ.ค. 67 87,900
01 – 09 มิ.ย. 67 89,900
08 – 16 มิ.ย. 67 89,900
22 – 30 มิ.ย. 67 89,900

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน บินEY

ทัวร์อิตาลี

FACEBOOK FANPAGE