ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินEY

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินEY

164   0

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินEY

ไฮไลท์โปรแกรม

 • โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
 • โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
 • หอเอนเมืองปิซ่า
 • เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค
 • ล่องเรือกอนโดล่า – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
 • กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
 • ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
 • ไคลน์ไชเด็ค – ดีจอง
 • ปารีส – เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – มองมาร์ต – มหาวิหารซาเครเกอร์
 • ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต
 • ดินทางโดย สายการบิน Etihad Airways (EY)

ดูโปรแกรมเต็ม คลิก!

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


วันเดินทาง ราคา/ท่าน
28ส.ค.-05ก.ย. 65 73,900
08 – 16 ก.ย. 65 73,900
22 – 30 ก.ย. 65 73,900
07 – 15 ต.ค. 65 79,900
11 – 19 ต.ค. 65 79,900
12 – 20 พ.ย. 65 73,900
26 พ.ย.04 ธ.ค. 65 77,900
23 – 31 ม.ค. 66 73,900
10 – 18 ก.พ. 66 73,900
17 – 25 ก.พ. 66 73,900
03 – 11 มี.ค. 66 73,900
17 – 25 มี.ค. 66 73,900
24มี.ค.-01เม.ย. 66 73,900

ทัวร์อิตาลี สวิส จุงเฟรา ฝรั่งเศส TVG 9วัน บินEY