ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

207   0

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน

ไฮไลท์โปรแกรม

 • บินสู่กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
 • เข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • นครรัฐวาติกันซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • หอเอนปิซ่า หอระฆังแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987
 • เกาะเวนิส ความโด่งดังของเวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง
 • สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV
 • ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค
 • สัมผัสบรรยากาศบนเรือบาโตมูช ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์
 • พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี
 • ชอปปิ้งห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
 • เดินทางโดย สายการบิน เอมิเรสต์ แอร์ไลน์ (EK)

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225


กำหนดเดินทาง ราคา
16 – 25 มิถุนายน 2566 138,000.-
21 – 30 กรกฏาคม 2566 145,000.-
11 – 20 สิงหาคม 2566 145,000.-
15 – 24 กันยายน 2566 138,000.-
** 13 – 22 ตุลาคม 2566 ** 138,000.-
10 – 19 พฤศจิกายน 2566 138,000.-
1 – 10 ธันวาคม 2566 138,000.-
8 – 17 ธันวาคม 2566 138,000.-

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10วัน