INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE

166   0

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10DAYS

ไฮไลท์โปรแกรม

 • นครมิวนิก – พัสเซา
 • เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
 • เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี
 • กรุงปราก
 • ปราสาทปราก – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า – สะพานชาร์ล – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • บราติสลาวา (สโลวัค)
 • บูดาเปสต์ (ฮังการี)
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • เวียนนา (ออสเตรีย) – หมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • พระราชวังเชิงบรุนน์ – ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท – ทะเลสาบวูลฟ์กัง
 • ฮัลลชตัทด์
 • มิวนิก – มาเรียนปลัตซ์
 • เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways

จองโปรแกรมทาง Line

โทรสอบถาม 081-553-0191

โทรสอบถาม 086-222-4225

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*


กำหนดเดินทาง ราคา/ท่าน
16 – 25 มิถุนายน 2566 112,000
21 – 30 กรกฏาคม 2566 119,000
11 – 20 สิงหาคม 2566 119,000
15 – 24 กันยายน 2566 112,000
**13 – 22 ตุลาคม 2566** 117,000
10 – 19 พฤศจิกายน 2566 112,000
8 – 17 ธันวาคม 2566 112,000
**28 ธ.ค. – 6 ม.ค. 67** 119,000

INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10DAYS

ทัวร์ยุโรป