ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์คุนหมิง ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

21540

โปรแกรม

ทัวร์คุนหมิง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿18,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เข้าสู่ที่พัก
  • วันที่ 2 เมืองคุนหมิง – ถนนเจี้ยวฉ่างจงลู่ชมดอกศรีตรัง – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 3 เมืองต้าหลี่ – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองโบราณแชงกรีล่า
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – ร้านบัวหิมะ – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 5 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ) – เมืองฉู่สง
  • วันที่ 6 เมืองคุนหมิง – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
08-13 พฤษภาคม  2567 19,888 จองด่วน
10-15 พฤษภาคม  2567 19,888 จองด่วน
15-20 พฤษภาคม  2567 18,888 จองด่วน
17-22  พฤษภาคม  2567 19,888 จองด่วน
22-27  พฤษภาคม  2567 19,888 จองด่วน
24-29  พฤษภาคม  2567 19,888 จองด่วน
29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน  2567 19,888 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 05 มิถุนายน  2567 19,888 จองด่วน
05-10 มิถุนายน  2567 19,888 จองด่วน
07-12 มิถุนายน  2567 19,888 จองด่วน
12-17 มิถุนายน  2567 18,888 จองด่วน
14-19 มิถุนายน  2567 19,888 จองด่วน
21-26 มิถุนายน  2567 18,888 จองด่วน
26 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม  2567 19,888 จองด่วน

ทัวร์คุนหมิง ถ้าเธอมีเขา.. คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 115 ครั้ง
12 เมษายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***