เอเซีย » ทัวร์ฮ่องกง » ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 21225


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿21,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – Avenue of Stars
  • วันที่ 2 ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมพื้นเมือง – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง
  • วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง)
  • วันที่ 4 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
27 – 30 เมษายน 2567

CX700 BKK-HKG 08.10-12.10

CX617 HKG-BKK 21.50-23.50

22,990 จองด่วน
08 – 11 มิถุนายน 2567 21,990 จองด่วน
08 – 11 มิถุนายน 2567

CX616 BKK-HKG 06.30-10.25

CX617 HKG-BKK 21.50-23.50

21,990 จองด่วน
15 – 18 มิถุนายน 2567 21,990 จองด่วน
15 – 18 มิถุนายน 2567

CX616 BKK-HKG 06.30-10.25

CX617 HKG-BKK 21.50-23.50

21,990 จองด่วน
22 – 25 มิถุนายน 2567

CX616 BKK-HKG 06.30-10.25

CX617 HKG-BKK 21.50-23.50

21,990 จองด่วน
27 – 30 มิถุนายน 2567 22,990 จองด่วน
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567 22,990 จองด่วน
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2567 22,990 จองด่วน
05 – 08 กรกฎาคม 2567 22,990 จองด่วน
06 – 09 กรกฎาคม 2567 22,990 จองด่วน
11 – 14 กรกฎาคม 2567 22,990 จองด่วน
12 – 15 กรกฎาคม 2567 22,990 จองด่วน
13 – 16 กรกฎาคม 2567 22,990 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปตามธรรมเนียม 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน (FREE DAY) 4วัน 3คืน

ทัวร์ฮ่องกง

FACEBOOK FANPAGE


21 มีนาคม 2024