เอเซีย » ทัวร์เวียดนาม » ทัวร์เวียดนามเหนือ » ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 21138


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿14,555 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ก.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม – ซาปา – ตลาดไนท์ซาปา
  • วันที่ 2 นั่งรถราง+ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน – Moana Sapa Café – หมู่บ้านต๋าวาน – โบสถ์หิน
  • วันที่ 3 ฮานอย – ร้านเยื่อไผ่ – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงพระอาทิตย์ – ถนน 36 สาย – นิงห์บิงห์
  • วันที่ 4 ล่องเรือตามก๊ก – ร้าน OTOP – สนามบินเมืองฮานอย – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04-07 เม.ย. 64 14,999 บาท จองด่วน
06-09 เม.ย. 67
(วันหยุดชดเชย)
12-15 เม.ย. 67
(วันสงกรานต์)
14-17 เม.ย. 67
(วันสงกรานต์)
17,999 บาท จองด่วน
19-22 เม.ย. 67 14,555 บาท จองด่วน
26-29 เม.ย. 67 15,555 บาท จองด่วน
11-14 พ.ค. 67
17-20 พ.ค. 67
18-21 พ.ค. 67
(หยุดวันวิสาขบูชา)
25-28 พ.ค. 67
 

 

14,555 บาท

จองด่วน
01-04 มิ.ย. 67 15,555 บาท จองด่วน
15-18 มิ.ย. 67 14,555 บาท จองด่วน
20-23 ก.ค. 67
(หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา)
16,999 บาท จองด่วน
25-28 ก.ค. 67 15,555 บาท จองด่วน
26-29 ก.ค. 67
(หยุดชดเชยวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
17,999 บาท จองด่วน
03-06 ส.ค. 67 14,555 บาท จองด่วน
09-12 ส.ค. 67
(หยุดวันแม่แห่งชาติ)
17,999 บาท จองด่วน
23-26 ส.ค. 67 14,555 บาท จองด่วน
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 67 15,555 บาท จองด่วน
06-09 ก.ย. 67
12-15 ก.ย. 67
14-17 ก.ย. 67
19-22 ก.ย. 67
26-29 ก.ย. 67
28 ก.ย. – 1 ต.ค. 67
14,555 บาท จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ทัวร์เวียดนามเหนือ SAYHI NINH BINH ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ

FACEBOOK FANPAGE


18 มีนาคม 2024