เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ซุปตาร์…คุนหมิงที่จริงใจ 6วัน 5คืน

ซุปตาร์…คุนหมิงที่จริงใจ 6วัน 5คืน

ซุปตาร์...คุนหมิงที่จริงใจ 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 21047


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿20,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง พ.ค. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…คุนหมิงที่จริงใจ 6วัน 5คืน

รายละเอียดการเดินทาง

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน
  • วันที่ 2 ตำหนักทอง – สวนน้ำตกคุนหมิง – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 3 วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
  • วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 5 อุทยานหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ความประทับใจแห่งลี่เจียง – นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่เมืองคุนหมิง – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 6 วัดหยวนทง – ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก – เมืองโบราณกวนตู้ – ท่าอากาศยานนานา ชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04 – 09 พฤษภาคม 2567 24,888 จองด่วน
16 – 21 พฤษภาคม 2567 21,888 จองด่วน
23 – 28  พฤษภาคม 2567 22,888 จองด่วน
01 – 06 มิถุนายน 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ

24,888 จองด่วน
11 – 16 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
22 – 27 มิถุนายน 2567 20,888 จองด่วน
03 – 08 กันยายน 2567 23,888 จองด่วน
14 – 19 กันยายน 2567 23,888 จองด่วน
21 – 26 กันยายน 2567 23,888 จองด่วน
20 – 25 ตุลาคม 2567

วันหยุดวันปิยมหาราช

24,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน

ซุปตาร์…คุนหมิงที่จริงใจ 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


12 มีนาคม 2024