ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » ทัวร์ยุโรป JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์

20985

โปรแกรม

ทัวร์อิตาลี

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

฿87,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ยุโรป JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอิสตันบูล
 • วันที่ 2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานเลโอดาร์โน ดาร์วินชี ประเทศอิตาลี – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – เมืองปิซ่า
 • วันที่ 3 หอเอนปิซ่า – มหาวิหารปิซ่า – Pisa Baptisty of St. John – เมสเตร
 • วันที่ 4 ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – สะพานริอัลโต – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – เมืองมิลาน
 • วันที่ 5 เมืองมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – ห้างกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซคอนโด – เมืองซุก – Lohri AG Stor – เมืองลูเซิร์น
 • วันที่ 6 สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – สถานีกรินเดิลวาลด์ – ขึ้นกระเช้า Eiger Express – Jungfraujoch top of Europe – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุน – เมืองอินเตอร์ลาเคน
 • วันที่ 7 เมืองดีจอง ประเทศฝรั่งเศส – เมืองปารีส
 • วันที่ 8 ประตูชัยฝรั่งเศส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ห้างปลอดภาษี Benlux Louvre duty free – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ – ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอโกล 
 • วันที่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • วันที่ 9 ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
16-24 พฤษภาคม 67 87,888 จองด่วน
6-14 มิถุนายน 67 87,888 จองด่วน
20-28 มิถุนายน 67 87,888 จองด่วน
5-13 กันยายน 67 89,888 จองด่วน
19-27 กันยายน 67 89,888 จองด่วน
10-18 ตุลาคม 67 89,888 จองด่วน
17-25 ตุลาคม 67 89,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท
 • ค่าทิปท่านละ 60 EUR/ท่าน
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

ทัวร์ยุโรป JOURNY WONDER ITALY SWITZERLAND FRANCE 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 119 ครั้ง
4 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***