ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5วัน 4คืน

รหัสทัวร์

20929

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿22,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว
  • วันที่ 2 เมืองเจียอี้ – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
  • วันที่ 3 เมืองไถจง – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – กรุงไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
  • วันที่ 4 กรุงไทเป – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ท่าเรือประมงเจิ้งปิน – ร้านเครื่องสำอาง – วัดหลงซาน – ตลาดกลางคืนหัวซี
  • วันที่ 5 กรุงไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04 – 08 เมษายน 2567 24,888 จองด่วน
12 – 16 เมษายน 2567 28,888 จองด่วน
13 – 17 เมษายน 2567 28,888 จองด่วน
24 – 28 เมษายน 2567 22,888 จองด่วน
08 – 12 พฤษภาคม 2567 22,888 จองด่วน
15 – 19 พฤษภาคม 2567 22,888 จองด่วน
12 – 16 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
26 – 30 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
03 – 07 กรกฎาคม 2567 22,888 จองด่วน
18 – 22 กรกฎาคม 2567 24,888 จองด่วน
21 – 25 สิงหาคม 2567 22,888 จองด่วน
04 – 08 กันยายน 2567 22,888 จองด่วน
02 – 06 ตุลาคม 2567 24,888 จองด่วน
19 – 23 ตุลาคม 2567 24,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ไต้หวัน ซุปตาร์…ไทเป เทใจให้เราพาไปเที่ยว !! 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 141 ครั้ง
2 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***