ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ไต้หวัน » ทัวร์ไต้หวัน ไทเป FREE DAY บินดี 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป FREE DAY บินดี 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป FREE DAY บินดี 4วัน 3คืน BY CI

รหัสทัวร์

20925

โปรแกรม

ทัวร์ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿16,999 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป FREE DAY บินดี 4วัน 3คืน BY CI

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณต้าซี – สะพานต้าซี – วัดไล่ความจน – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนานชุน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
  • วันที่ 2 GERMANIUM – COSMETIC SHOP – เจิ้งปิง บูราโน่แห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง
  • วันที่ 3 FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
  • วันที่ 4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
03 – 06 พฤษภาคม 2567 17,777 จองด่วน
31 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567 17,777 จองด่วน
14 – 17 มิถุนายน 2567 16,999 จองด่วน
26 – 29 กรกฎาคม 2567 18,777 จองด่วน
09 – 12 สิงหาคม 2567 17,777 จองด่วน
04 – 07 ตุลาคม 2567 19,777 จองด่วน
18 – 21 ตุลาคม 2567 19,777 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป FREE DAY บินดี 4วัน 3คืน BY CI

ทัวร์ไต้หวัน

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 95 ครั้ง
2 มีนาคม 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***