เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ซุปตาร์…ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5วัน 4คืน

ซุปตาร์…ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5วัน 4คืน

ซุปตาร์...ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5วัน 4คืน

รหัสโปรแกรม : 20848


จำนวนวันเดินทาง : 5วัน 4คืน


ราคาเริ่มต้น ฿21,888 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ซุปตาร์…ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
  • วันที่ 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป่สุ๋ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก – เมืองฉู่ฉง
  • วันที่ 5 เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานนานาชาติ คุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
04 – 08 เมษายน 2567 วันหยุดวันจักรี 24,888 จองด่วน
10 – 14 เมษายน 2567 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 29,888 จองด่วน
18 – 22 เมษายน 2567 21,888 จองด่วน
09 – 13 พฤษภาคม 2567 23,888 จองด่วน
16 – 20 พฤษภาคม 2567 23,888 จองด่วน
23 – 27 พฤษภาคม 2567 23,888 จองด่วน
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2567

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

25,888 จองด่วน
06 – 10 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
13 – 17 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
20 – 24 มิถุนายน 2567 22,888 จองด่วน
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2567 23,888 จองด่วน

ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ซุปตาร์…ไท่กว๋อเหรินอินคุนหมิง 5วัน 4คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


27 กุมภาพันธ์ 2024