ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โอซาก้า…พุ่งทะยานดั่งเฟอร์รารี่ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โอซาก้า…พุ่งทะยานดั่งเฟอร์รารี่ 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โอซาก้า…พุ่งทะยานดั่งเฟอร์รารี่ 6วัน 4คืน

รหัสทัวร์

20664

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โอซาก้า…พุ่งทะยานดั่งเฟอร์รารี่ 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ที่พัก 
  • วันที่ 2 เมืองเกียวโต – อาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ
  • วันที่ 3 เมืองนาโกย่า – เมืองกุโจฮาจิมัง – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายามะ – ถนนซันมาจิซูจิ – เมืองนาโกย่า
  • วันที่ 4 เมืองนาโกย่า – เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า – LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
  • วันที่ 5 เมืองโอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ห้างอิออน มอลล์ ริงกุ เซนัน – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซาก้า
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง ราคา สถานะ
01 – 06 พฤษภาคม 2567 (วันฉัตรมงคล) 33,888.- จองด่วน
15 – 20 พฤษภาคม 2567 29,888.- จองด่วน
05 – 10 มิถุนายน 2567 29,888.- จองด่วน
12 – 17 มิถุนายน 2567 29,888.- จองด่วน
19 – 24 มิถุนายน 2567 29,888.- จองด่วน
04 – 09 กันยายน 2567 29,888.- จองด่วน
25 – 30 กันยายน 2567 29,888.- จองด่วน
02 – 07 ตุลาคม 2567 31,888.- จองด่วน
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าทิปท่านละ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ โอซาก้า…พุ่งทะยานดั่งเฟอร์รารี่ 6วัน 4คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 128 ครั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***