เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์คุนหมิง » ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจียวจื่อซาน SNOW WHITE 4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจียวจื่อซาน SNOW WHITE 4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจียวจื่อซาน SNOW WHITE 4วัน 3คืน

รหัสโปรแกรม : 20404


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿11,911 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจียวจื่อซาน SNOW WHITE 4วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางชุย (คุนหมิง)
  • วันที่ 2 น้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – เมืองตงชวน – ชม แผ่นดินสีแดง + พระอาทิตย์ตก
  • วันที่ 3 ภูเขาเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) – เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดินทาง – ร้านหยก
  • วันที่ 4 เมืองคุนหมิง – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – เมืองโบราณกวนตู้ – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์คุนหมิง ภูเขาเจียวจื่อซาน SNOW WHITE 4วัน 3คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


14 กุมภาพันธ์ 2024