ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์ฮอกไกโด » ทัวร์ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด 5วัน 3คืน

ทัวร์ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด 5วัน 3คืน

ทัวร์ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

20352

โปรแกรม

ทัวร์ฮอกไกโด

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 67 - มิ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿29,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาธอลิก ฮาโกดาเตะ โมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง
  • วันที่ 3 เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) – เมืองโนโบริเบทสึ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ **บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู**
  • วันที่ 4 เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ทัวร์ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด 5วัน 3คืน

ทัวร์ฮอกไกโด

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 150 ครั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***