ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » ทัวร์ลี่เจียง » ทัวร์ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6วัน 5คืน

ทัวร์ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6วัน 5คืน

ทัวร์ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6วัน 5คืน

รหัสทัวร์

20333

โปรแกรม

ทัวร์ลี่เจียง

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 67 - ต.ค. 67

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

฿24,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – เมืองต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่
  • วันที่ 2 เมืองต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า – หมู่บ้านสี่โจว – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)
  • วันที่ 3 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดลามะซงจ้านหลิน – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง
  • วันที่ 4 เมืองลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก – นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) – อุทยานน้ำหยก
  • วันที่ 5 นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ตำหนักทอง – ถนนคนเดินจินปี้ลู่ – ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
  • วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย


ทัวร์ซุปตาร์…คุนหมิงแชงกรีล่ามังกรทอง 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 118 ครั้ง
8 กุมภาพันธ์ 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***