ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

รหัสโปรแกรม : 20294


จำนวนวันเดินทาง : 6วัน 5คืน


ราคาเริ่มต้น ฿21,990 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง เม.ย. 67 - ต.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 2 นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง – วัดซงจ้านหลิน – เมืองแชงกรี-ล่า – เมืองโบราณแชงกรี-ล่า
  • วันที่ 3 ช่องเขาเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
  • วันที่ 4 ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหม่ว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
  • วันที่ 5 เมืองต้าหลี่ – เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น
  • วันที่ 6 เมืองคุนหมิง – สวนดอกไม้ตามฤดูกาล – วัดหยวนทง – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ


ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ 6วัน 5คืน

ทัวร์คุนหมิง

FACEBOOK FANPAGE


6 กุมภาพันธ์ 2024