ทัวร์เอเซีย » ทัวร์จีน » คุนหมิง » ทัวร์คุนหมิง หอมหวล 4วัน 3คืน (8L)

ทัวร์คุนหมิง หอมหวล 4วัน 3คืน (8L)

ทัวร์คุนหมิง หอมหวล 4วัน 3คืน (8L)

รหัสโปรแกรม : 20288


จำนวนวันเดินทาง : 4วัน 3คืน


ราคาเริ่มต้น ฿11,911 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง - มี.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์คุนหมิง หอมหวล 4วัน 3คืน (8L)

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางชุย (คุนหมิง)
  • วันที่ 2 ทะลสาบลาวหยู – ชมทุ่งดอกไม้ – HELLO WORLD – ร้านหยก- PARK 1903
  • วันที่ 3 ตำหนักทองจินเตี้ยน – WORLD HORIT EXPO GARDEN – ร้านบัวหิมะ – ถนนคนเดิน
  • วันที่ 4 วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – สนามบินคุนหมิง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดการเดินทาง

ราคา/ท่าน

07-10 มี.ค. 24 (พฤ-อา) 11,911
08-11 มี.ค. 24 (ศ-จ) 12,221
09-12 มี.ค. 24 (ส-อ) 12,221
14-17 มี.ค. 24 (พฤ-อา) 12,221
15-18 มี.ค. 24 (ศ-จ) 12,221
16-19 มี.ค. 24(ส-อ) 12,221
21-24 มี.ค. 24 (พฤ-อา) 12,221
22-25 มี.ค. 24 (ศ-จ) 12,221
23-26 มี.ค. 24 (ส-อ) 12,221
28 มี.ค. -01เม.ษ. 24 (พฤ-อา) 12,221
29 มี.ค.-02 เม.ษ. 24 (ศ-จ) 12,221
30 มี.ค.-03 เม.ษ.24 (ส-อ) 11,911

ทัวร์คุนหมิง

ทัวร์คุนหมิง หอมหวล 4วัน 3คืน (8L)

FACEBOOK FANPAGE


5 กุมภาพันธ์ 2024