ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน QR

อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน QR

อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน QR

รหัสโปรแกรม : 19890


จำนวนวันเดินทาง : 9วัน 6คืน


ราคาเริ่มต้น ฿94,900 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง ม.ค. 67 - มิ.ย. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน QR

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์
  • วันที่ 2 สนามบินฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี – โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า
  • วันที่ 3 ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค – วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า***
  • วันที่ 4 เวนิส เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง
  • วันที่ 5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง
  • วันที่ 6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV – ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
  • วันที่ 7 ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour – ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล – ย่านมองมาร์ต
  • วันที่ 8 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – สนามบิน ชาร์ เดอ โกลล์
  • วันที่ 9 กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคา/ท่าน
20 – 28 ม.ค. 67 94,900
23ก.พ.-02 มี.ค. 67 94,900
20 – 28 มี.ค. 67 96,900
17 – 25 เม.ย. 67 109,900
28เม.ย.-06 พ.ค. 67 109,900
30เม.ย.-08 พ.ค. 67 106,900
15 – 23 พ.ค. 67 109,900
19 – 27 พ.ค. 67 109,900
31พ.ค.-08 มิ.ย. 67 109,900
06 – 14 มิ.ย. 67 109,900
20 – 28 มิ.ย. 67 109,900

อิตาลี สวิสฯ จุงเฟรา ฝรั่งเศส TGV 9วัน QR

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


19 มกราคม 2024