ทัวร์ยุโรป » ทัวร์อิตาลี » Top Of Europe เส้นทางไฮไลท์ยุโรป 3ประเทศ 10วัน

Top Of Europe เส้นทางไฮไลท์ยุโรป 3ประเทศ 10วัน

Top Of Europe เส้นทางไฮไลท์ยุโรป 3ประเทศ 10วัน

รหัสโปรแกรม : 19884


จำนวนวันเดินทาง : 10วัน


ราคาเริ่มต้น ฿140,000 /ท่าน


กำหนดการเดินทาง มี.ค. 67 - พ.ค. 67

เดินทางโดย


ดูโปรแกรมทัวร์ *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

Top Of Europe เส้นทางไฮไลท์ยุโรป 3ประเทศ 10วัน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 สนามบินดูไบ – ถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล – เที่ยวชมมหานครปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมูซ
  • วันที่ 3 พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งย่านโอเปร่า – ร้านดิวตี้ฟรี – ห้างแกลลอรี่ลาฟาแยตต์
  • วันที่ 4 กรุงปารีส – นั่งรถไฟ TGV สู่ลียง (ฝรั่งเศส) – อังซี เมืองเล็กๆที่แสนสวย – โลซานน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
  • วันที่ 5 โลซานน์ – ทาส์ซ – เข้าสู่เมืองแซร์มัท โดยรถไฟ – เดินเที่ยวชมหมู่บ้านปลอดมลพิษ
  • วันที่ 6 ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – แซร์มัท – ทาส์ซ – มิลาน (อิตาลี)
  • วันที่ 7 มิลาน – เวนิส เมสเตร้ – เที่ยวเกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – ล่องเรือกอนโดล่า
  • วันที่ 8 ปาโดวา – หอเอนปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ – ดูโอโม่ – จตุรัสซินญอเรีย
  • วันที่ 9 กรุงโรม – นครรัฐวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ท่าอากาศยาน ลีโอนาโด ดาวินชี
  • วันที่ 10 สนามบินดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
09-18 กุมภาพันธ์ 2567 140,000.-
23 ก.พ. -03 มี.ค. 2567 140,000.-
15-24 มีนาคม 2567 140,000.-
**06-15 เมษายน 2567 ** 149,000.-
**11-20 เมษายน 2567 ** 149,000.-
01-10 พฤษภาคม 2567 145,000.-
17-26 พฤษภาคม 2567 145,000.-

Top Of Europe เส้นทางไฮไลท์ยุโรป 3ประเทศ 10วัน

ทัวร์ยุโรป

FACEBOOK FANPAGE


19 มกราคม 2024